3 lỗi mà nhiều cha mẹ có thể mắc phải khi nuôi dạy con

Spread the love

#AnAn

#tantranmrfarmer

#chamẹthôngthái

𝟭.𝗔́𝗽 đ𝗮̣̆𝘁 𝗾𝘂𝗮́ 𝗺𝘂̛́𝗰:

Một lỗi phổ biến là áp đặt quá mức yêu cầu, mong đợi và sự kiểm soát lên con cái. Cha mẹ có thể có những kế hoạch và hoài nghi về tương lai của con, nhưng áp đặt quá nhiều có thể làm cho con cảm thấy bị ép buộc, thiếu tự do, và không được tôn trọng trong việc thể hiện cá nhân mình.

𝟐.𝐓𝐡𝐢ế𝐮 𝐥𝐚̆́𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐡𝐞 𝐯𝐚̀ 𝐡𝐢𝐞̂̉𝐮 𝐛𝐢𝐞̂́𝐭:

Cha mẹ thường không lắng nghe hoặc không thấu hiểu cảm xúc, suy nghĩ và mong muốn của con. Việc này có thể dẫn đến sự cảm thấy bị bỏ rơi và không hiểu rõ nguyên nhân khiến con cảm thấy như vậy.

𝟑.𝐒𝐨 𝐬𝐚́𝐧𝐡 𝐯𝐚̀ 𝐤𝐲̀ 𝐯𝐨̣𝐧𝐠 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐮̛̣𝐜 𝐭𝐞̂́:

So sánh con với những người khác hoặc kỳ vọng quá cao đối với thành tích, hành vi hoặc khả năng của con cái có thể gây ra áp lực không cần thiết và làm cho con cảm thấy thất bại.

Để tránh những lỗi này, cha mẹ có thể thực hiện các biện pháp sau:

– Lắng nghe và thấu hiểu: Dành thời gian để lắng nghe con cái, tìm hiểu về cảm xúc và quan điểm của con.

– Tạo ra môi trường thoải mái: Tạo môi trường nơi con cảm thấy tự do thể hiện bản thân và không bị đánh giá hoặc so sánh.

– Lập kế hoạch hợp lý: Đặt ra các mục tiêu hợp lý và phù hợp với khả năng phát triển của con.

– Tạo sự cân bằng giữa hướng dẫn và tự do: Định hình hướng dẫn cho con mà vẫn để con có không gian để tự do sáng tạo và phát triển cá nhân.

=> Quan trọng nhất, dạy dỗ và chăm sóc con cần dựa trên tình yêu, tôn trọng và sự hiểu biết đúng mức về con.

xem thêm: https://www.youtube.com/watch?v=n-B4mWnPZvU

Facebook Comments Box

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *