[Ai làm sale bơi hết vào đây].P3

Spread the love

#chémgiósale

#chémgiócontent

– Phải biết chọn khách để phục vụ. Phải biết “ngửi” khách phù hợp để phục vụ. Phải biết đọc được “màu” của khách để biết có nên phục vụ hay không.

– Đừng bạ khách nào cũng phục vụ. Vì thực ra, mình không đủ khả năng chiều hết mọi thể loại khách trên đời đâu. Và thực ra, không phải khách nào cũng hợp với tâm tính, văn hoá, giá trị của mình đâu.

– Phải học cách chọn khách theo “gu” của mình, theo tần số của mình, theo năng lượng của mình.

. Mình không nên chạy theo khách một cách hên xui. Ngửi thấy khách nào có thể hợp cạ hợp gu hợp ý hợp tình, mình mới chăm mới chút. Còn không, để họ tìm người khác phù hợp.

. Bạn đang đi tìm khách ở mọi nơi? Tốt thôi.

Nhưng có cái còn tốt hơn: TÌM KHÁCH TRONG CHÍNH BẢN THÂN MÌNH.

Mình thử giỏi lên đi. Mình thử tinh tế lên đi. Mình thử tử tế lên đi. Mình thử có giá trị lên đi…

… chắc chắn mình sẽ thu hút được những khách hợp gu với mình.

Mình thế nào, khách đến với mình sẽ như thế. Đừng ảo tưởng. Mình sống chưa ngon, đừng mong khách tử tế đến với mình.

– Sở dĩ mình “hút” toàn Chí Phèo, bởi vì bây giờ mình đang là Thị Nở.

– Đừng chỉ chăm chăm đi tìm khách bên ngoài. Cái phải tìm là bản thân mình trước. Mình có mình, mình sẽ có khách.

Đầu tháng mình chém gió chút thôi. Nhưng lòng mong hết thảy các bạn sale luôn biết nâng cấp bản thân mỗi ngày. Yêu yêu.

Nói chứ ai có đam mê #ROSE thì vào đây xem với tui: https://www.youtube.com/watch?v=NMLuEIQfuyY , nếu thấy thích thì ủng hộ tui 1 sub

Facebook Comments Box

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *