Hình ảnh bạn đáng giá “triệu đô” khi và chỉ khi nó có sự nhất quán

Spread the love

. Hình ảnh bạn đáng giá “triệu đô” khi và chỉ khi nó có sự nhất quán “triệu đô” từ trong ra ngoài, từ công khai đến âm thầm.
. Ra đường ăn mặc láng lẩy từ đầu đến chân, mà về nhà ở một mình thì mặc quần rách. Đó là thiếu nhất quán. Tự mất hình ảnh. Tự mất triệu đô.
. Ra đường thấy chỗ nào có rác thì cúi xuống nhặt, mà ở nhà thì không bao giờ biết chà cái toilet. Đó là thiếu nhất quán. Tự mất hình ảnh. Tự mất triệu đô.
. Ra đường ăn nói dịu dàng vị tha bao dung với người khác, mà về nhà thì to tiếng với vợ với chồng, với cái với con với cha với mẹ. Đó là thiếu nhất quán. Tự mất hình ảnh. Tự mất triệu đô.
* Thứ bạn “diễn” được ở nơi công khai, bạn cũng hãy “diễn” được khi ở một mình không ai thấy. Đó mới là cái “diễn” nhất quán. Đó mới là cái “diễn” thật. Đó mới là cái “diễn” triệu đô.
* Ở nhà không phụ vợ rửa được cái chén, mà ra đường nói về lẽ sống phục vụ thì chẳng ai tin. Hình ảnh mỗi nơi một nẻo.
* Hình ảnh bạn không cần đáng giá triệu đô. Nó chỉ cần thể hiện sự chính trực, tinh tế, tử tế, và NHẤT QUÁN – từ trong ra ngoài, từ công khai đến âm thầm, từ sân khấu đến cái bồn ỉa, từ cách đưa miếng ăn vô miệng đến cách đưa tay rửa đít.

#chémgiócontent

#chémgiósale

#tântrần_mrfarmer

Nói chứ ai có đam mê #ROSE thì vào đây xem với tui: https://www.youtube.com/watch?v=NMLuEIQfuyY , nếu thấy thích thì ủng hộ tui 1 sub luôn cho rồi

Facebook Comments Box

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *