Di chuyển để phát triển – đó là chuyện phải làm, không trước thì sau.

Spread the love

Sở dĩ Biển Chết có tên là Biển Chết bởi vì nó là một cái hồ nước quá mặn không con nào sống nổi; đặc biệt, nó bị hãm kín, không sông suối biển cả nào đổ vô nó được, mà nó cũng chẳng đổ vô biển cả sông suối nào hết.

Đứng yên tắc ứ một chỗ như vậy, không chết sao được?

Cuộc sống mà thiếu sự chuyển luân, thiếu vận động di chuyển sẽ tạo ra một thứ ao tù đúng nghĩa.

Tâm trí phải chuyển động. Tư duy phải chuyển động. Cảm xúc phải chuyển động. Cơ thể phải chuyển động. Hành động phải chuyển động.

Mọi thứ phải chuyển động và chuyển động liên tục.

Hãy mạnh dạn để cuộc sống mình trở thành một chuỗi những khoảnh khắc chuyển động cục cựa liên tục để phát triển theo một cách khác biệt nào đó

Di chuyển để phát triển – đó là chuyện phải làm, không trước thì sau.

Facebook Comments Box

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *